61%-75%

46%-60%

1%-45%

אחוז מימון

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 1-5 שנים

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 6-10 שנים

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 11-15 שנים

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 16-20 שנים

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 21-25 שנים

1.0%-1.3%

0.9%-1.2%

0.9%-1.2%

פריים 26-30 שנים

61%-75%

46%-60%

1%-45%

אחוז מימון

1.85%-2.05%

1.75%-1.90%

1.70%-1.80%

קל"צ 1-5 שנים

2.60%-2.90%

2.35%-2.55%

2.10%-2.35%

קל"צ 6-10 שנים

2.75%-3.00%

2.55%-2.70%

2.35%-2.50%

קל"צ 11-15 שנים

2.10%-3.30%

2.75%-3.00%

2.65%-2.85%

קל"צ 16-20 שנים

3.20%-3.50%

3.00%-3.20%

2.85%-3.00%

קל"צ 21-25 שנים

3.50%-3.75%

3.20%-3.40%

3.00%-3.20%

קל"צ 26-30 שנים

61%-75%

46%-60%

1%-45%

אחוז מימון

1.15%-1.35%

1.10%-1.25%

1.00%-1.10%

קצ"מ 1-5 שנים

1.65%-1.75%

1.40%-1.60%

1.25%-1.40%

קצ"מ 6-10 שנים

1.75%-1.95%

1.60%-1.75%

1.50%-1.65%

קצ"מ 11-15 שנים

2.10%-2.30%

1.95%-2.10%

1.80%-2.00%

קצ"מ 16-20 שנים

2.30%-2.50%

2.00%-2.20%

1.90%-2.10%

קצ"מ 21-25 שנים

2.50%-2.60%

2.30%-2.40%

2.10%-2.30%

קצ"מ 26-30 שנים

61%-75%

46%-60%

1%-45%

אחוז מימון

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 1-5 שנים

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 6-10 שנים

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 11-15 שנים

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 16-20 שנים

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 21-25 שנים

2.90%-3.20%

2.80%-3.00%

2.70%-2.90%

מל"צ 26-30 שנים

משתנה לא צמודה - 5 שנים

61%-75%

46%-60%

1%-45%

אחוז מימון

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 1-5 שנים

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 6-10 שנים

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 11-15 שנים

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 16-20 שנים

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 21-25 שנים

2.40%-2.75%

2.20%-2.55%

1.75%-2.30%

מ"צ 26-30 שנים

משתנה צמודה - 5 שנים

0.1%

ריבית בנק ישראל

1.6%

ריבית הפריים

-0.2%

מדד המחירים לצרכן נובמבר 2020

מדד המחירים לצרכן  12 חודשים אחרונים

1.6%

מדד תשומות הבניה נובמבר 2020

0.0%

מדד תשומות הבניה 12 חודשים אחרונים

0.3%

  • הריביות מתבססות על פרסומי ריביות ממוצעות של בנק ישראל ועל הניסיון האישי שלנו מהפעילות מול הבנקים השונים.

  • הריביות אינן מחייבות. בחלק מן המקרים ניתן לשפרן, ובחלק אחר לשלם ריביות גבוהות יותר, תלוי בטיב הלקוח, בדירוג האשראי שלו ובעבודתו של היועץ.

  • כל הנתונים מתייחסים ללקוחות בעלי חיווי אשראי חיובי ודירוג אשראי ירוק.